همین حالا

سایت و فروشگاه

خود را بسازید.

 سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش

۱

انتخاب بسته

۲

تکمیل فرم سفارش

۳

پرداخت هزینه

۴

تــحویل ســایت

 • بسته ۱
 • سالانه / تومان ۲۳۲,۰۰۰   ۲۹۰,۰۰۰  
 • ۱۰۰ مگابایت
 • نا محدود
 • ۲ مگابایت
 • ۱۵ صفحه
 • ۲۰% تخفیف
 • سالیانه / تومان ۲۳۲,۰۰۰   ۲۹۰,۰۰۰  
سفارش
 • بسته ۲
 • سالانه / تومان ۵۹۵,۰۰۰   ۸۵۰,۰۰۰  
 • ۸۰۰ مگابایت
 • نا محدود
 • ۱۵ مگابایت
 • نامحدود
 • ۳۰% تخفیف
 • سالیانه / تومان ۵۹۵,۰۰۰   ۸۵۰,۰۰۰  
سفارش
 • بسته ۳
 • سالانه / تومان ۹۹۴,۰۰۰   ۱,۴۲۰,۰۰۰    سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش
 • ۲۰۰۰ مگابایت
 • نا محدود
 • ۳۰ مگابایت
 • نامحدود
 • ۴۰% تخفیف
 • سالیانه / تومان ۹۹۴,۰۰۰   ۱,۴۲۰,۰۰۰  
سفارش
 • بسته ۴
 • سالانه / تومان ۱,۵۹۶,۰۰۰   ۲,۲۸۰,۰۰۰  
 • ۵۰۰۰ مگابایت
 • نا محدود
 • ۱۰۰ مگابایت
 • نامحدود
 • ۵۰% تخفیف
 • سالیانه / تومان ۱,۵۹۶,۰۰۰   ۲,۲۸۰,۰۰۰  
سفارش

قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌ فاکتور منظور گرديده است، به مدت ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش معتبر می باشد.

* هزینه فعالسازی افزونه SSL-https یکبار برای همیشه ۹۰,۰۰۰ تومان

* واگذاری تمامی خطوط ۱۴ رقمی پیامک، با پیش شماره 1000 ، غیر رند و رندم می باشد.