همین حالا

سایت و فروشگاه

خود را بسازید.

 سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش

۱

انتخاب بسته

۲

تکمیل فرم سفارش

۳

پرداخت هزینه

۴

تــحویل ســایت

 • بسته ۱
 • سالانه / تومان ۱۸۷,۲۰۰   ۲۳۴,۰۰۰  
 • ۱۰۰ مگابایت
 • نا محدود
 • ۲ مگابایت
 • ۱۵ صفحه
 • ۲۰% تخفیف
 • سالیانه / تومان ۱۸۷,۲۰۰   ۲۳۴,۰۰۰  
سفارش
 • بسته ۲
 • سالانه / تومان ۶۱۱,۲۰۰   ۷۶۴,۰۰۰  
 • ۸۰۰ مگابایت
 • نا محدود
 • ۱۵ مگابایت
 • نامحدود
 • ۳۰% تخفیف
 • سالیانه / تومان ۶۱۱,۲۰۰   ۷۶۴,۰۰۰  
سفارش
 • بسته ۳
 • سالانه / تومان ۸۷۵,۲۰۰   ۱,۰۹۴,۰۰۰    سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش
 • ۲۰۰۰ مگابایت
 • نا محدود
 • ۳۰ مگابایت
 • نامحدود
 • ۴۰% تخفیف
 • سالیانه / تومان ۸۷۵,۲۰۰   ۱,۰۹۴,۰۰۰  
سفارش
 • بسته ۴
 • سالانه / تومان ۱,۴۰۳,۲۰۰   ۱,۷۵۴,۰۰۰  
 • ۵۰۰۰ مگابایت
 • نا محدود
 • ۱۰۰ مگابایت
 • نامحدود
 • ۵۰% تخفیف
 • سالیانه / تومان ۱,۴۰۳,۲۰۰   ۱,۷۵۴,۰۰۰  
سفارش

قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌ فاکتور منظور گرديده است، به مدت ۴۸ ساعت پس از ثبت سفارش معتبر می باشد.

نکته : ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمتهای بالا افزوده خواهد شد.

* هزینه فعالسازی افزونه SSL-https یکبار برای همیشه ۹۰,۰۰۰ تومان

* واگذاری تمامی خطوط ۱۴ رقمی پیامک، با پیش شماره 1000 ، غیر رند و رندم می باشد.