سفارش

بسته شماره 3

1
مشخصات خود را وارد کنید.

  • نام
  • نام خانوادگی
  • ایمیل
    اطلاعات مربوط به تکمیل سفارش به این ایمیل ارسال می گردد.
  • تلفن همراه
    درصورت لزوم اطلاعات ضروری به این شماره ارسال میشود.

2
دامنه خود را انتخاب کنید.

.دامنه ندارم و می خواهم پوپش برای من دامنه جدید ثبت کند

.دامـنـه دارم و از آن بــرای ایــن سـرویـس اسـتـفـاده مـی کـنـم

• امکان اتصال تمامی دامنه ها com ,org ,net ,info و غیره.

.ir
چک کردن
قوانین را خوانده و با آن موافقم

قیمت + 9% مالیات
2,354,400 ریال

کد خرید / کوپن تخفیف
لطفا منتظر بمانید...
صورت حساب
چاپ

تاریخ فاکتور: ۱۳۹۶/۹/۲۴ - ۰۸ : ۰۹

کد پیگیری:

کاربر:

نوع سفارش: سایت ساز پوپش (بسته شماره 3)

دامنه:

قیمت:

هزینه بسته: 2,400,000 ریال

تخفیف: 240,000 ریال

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 194,400 ریال

مبلغ کل: 2,354,400 ریال

مسیر رویایی پارس
شماره ثبت : 49395
مشهــد - بلوار معــلم - بـیـن معــــلم 50 و 52 - پلاکــــ 1242
تلـفـن : 8684733 - (0511) فاکس : 8684156 - (0511)