طراحی و ساخت سایت: مرتضی شمس ، فیلمساز ، کارگردان با سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش

 • عنوان سایت :

  مرتضی شمس ، فیلمساز ، کارگردان

 • دسته بندی :

  شخصی

 • توضیحات :

  وب سایت رسمی مرتضی شمس ، فیلمساز ، کارگردان

 • کلمات کلیدی :

  مرتضی شمس ، فیلمساز ، کارگردان ، تهیه کننده، فیلم کوتاه

مشاهده سایت