طراحی و ساخت سایت با سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش

 • عنوان سایت :

  شرکت فلات اسپرلوس / نیلینگ و انکراژ

 • دسته بندی :

  شرکتی

 • توضیحات :

  شرکت مهندسی در زمینه پایدارسازی دیواره های گودبرداری شده

 • کلمات کلیدی :

  نیلینگ ، میخکوبی ، انکراژ ، استرند ، دیوار برلنی ، سازه نگهبان خرپا ، میکروپایل ، ریزشمع ، پایل ، شمع ، شمع فلزی ، شمع بتنی ، شمع چوبی ، شمع پیچشی ، سیستم ترکیبی ، مهار دوخت به پشت ، مهار متقابل ، استرات ، دیوار دیافراگمی ، تاپ دان ، بارت ، ستون سنگی ، اختلاط عمیق خاک ، تراکم دینامیکی ، تراکم ارتعاشی ، تزریق پر فشار ، دیوار حائل ، دیوار بتنی ، دیوار وزنی ، گابیون (تور سنگ)،گودبرداری ، خاکبرداری، خاکریزی ، پایدارسازی ، تحکیم ، تراکم ، حفاری فلات اسپرلوس

مشاهده سایت