طراحی و ساخت سایت: تجهیزات مونیتورینگ و کنترلینگ پارس آب دورنگار با سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش

 • عنوان سایت :

  تجهیزات مونیتورینگ و کنترلینگ پارس آب دورنگار

 • دسته بندی :

  شرکتی

 • توضیحات :

  واردات و نصب و پشتیبانی از تجهیزات مومنیتورینگ و کنترلینگ شبکه های آب (شرب و کشاورزی) نصب فشارسنج و دبی سنج و دماسنج و کدورت سنج و کلرسنجی از راه دور و تحت وب

 • کلمات کلیدی :

  مانیتورینگ تحت وب GPRS , GSM کنترلینگ تحت وب GPRS , GSM