طراحی و ساخت سایت: شرکت ایلیا پرتو گرجی با سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش

 • عنوان سایت :

  شرکت ایلیا پرتو گرجی

 • دسته بندی :

  خدماتی

 • توضیحات :

  خدمات حمل رادیو دارو و دوزیمتر جهت کالیبراسیون وتجهیز بخش های پزشکی هسته ای ، رادیولوژی ودندانپزشکی

 • کلمات کلیدی :

  ایلیا پرتو گرجی ، حمل رادیو دارو ، پاروان سربی، لوازم پزشکی هسته ای ، رادیولوژی ، دندانپزشکی، ید 131،تکنسیوم،گالیوم،تالیوم، اصفهان،چشمه های رادیو گرافی،

مشاهده سایت